PRIVACY VERKLARING

Protinus IT-Consultants, gevestigd te 4529 PP Eede, Nijverheidsweg 1, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 25846434, hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet ons stelt.

In deze privacy verklaring staat onder andere beschreven hoe Protinus IT-Consultants persoonsgegevens en bestanden registreert, verwerkt en bewaard en wie daartoe toegang heeft.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
-Uw voor- en achternaam
-Uw telefoonnummer
-Uw emailadres
-Uw adres

Waarom hebben wij deze gegevens nodig
Wij gebruiken deze gegevens voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard
Protinus IT-Consultants bewaart uw persoonsgegevens uiterlijk 7 jaar na beƫindiging van de met u gesloten overeenkomst.

Gegevens delen met anderen
Wij delen onze gegevens met Van Poucke Administratie en Fiscaliteit te Schoondijke. Dit bedrijf verzorgt onze accountancy en wij hebben met dit bedrijf een bewerkersovereenkomst afgesloten. Verder verstrekken wij uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@protinus.biz. Wij zullen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Protinus IT-Consultants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien u meer informatie wilt over onze procedures kunt u hiervoor contact met ons opnemen via info@protinus.biz.

Aanpassingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website gepubliceerd worden.